Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Informacje dla 6-latków

Dla przyszłych pierwszoklasistów!

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstInformacje
dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
-
kliknij logo

 

 

Logo Warszawy

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstOsoby do kontaktu w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych -kliknij

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst Szkoły i placówki specjalne -kliknij

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstInformator dla uczniów i rodziców - szkoły i placówki specjalne -kliknij

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstOrzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które w tym roku kończą edukację przedszkolną, powinni zgłaszać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w celu ponownej diagnozy i podjęcia procedury orzeczniczej, dotyczącej kontynuacji kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny. Poradnia wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny.

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstOdroczenia spełniania obowiązku szkolnego

W celu odroczenia obowiązku szkolnego należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej nr 20. Po otrzymaniu opinii z Poradni należy złożyć podanie (załączając decyzję z Poradni) o odroczenie obowiązku szkolnego do dyrektora rejonowej szkoły podstawowej. Dyrektor wydaje decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, którą należy dostarczyć do placówki, w której dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną.

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Psychologiem z Poradni opiekującym się naszymi przedszkolakami 

jest p. Aleksandra Nosarzewska

a.nosarzewska@eduwarszawa.pl

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstOrzeczenia i opinie wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20 - kliknij

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

Logo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20

Strona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie kliknij