Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Co robimy w przedszkolu

Linia oddzielajaca tekst w kształcie ołówka

 

W roku szkolnym 2023 - 2024

nasze działania będą skupiały się wokół trzech głównych tematów:

 

szczegółowe terminy aktywności związanych z realizacją projektów edukacyjnych, dni tematycznych, uroczystości przedszkolnych, konkursów pojawiają się w miesięcznym kalendarium w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstRozwijanie umiejętności komunikacyjnych

 • „Powieściokleta” wewnątrzprzedszkolny konkurs literacki na napisanie bajki, opowiadania lub wiersza
 • „Zabawy słowem” – rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w zabawach tj.:” Poeta”- „Co jest?”, Ułóż tak jak ja”, „Co widzę”, „Śmieszne zdania”, „ Opowieści”
 • „Jestem aktorem”- zabawy z elementem dramy, ćwiczenia dykcji, mimiki
 • „Mowa ciała”- rozwijanie komunikacji niewerbalnej poprzez  zabawy  pantomimiczne: improwizacje muzyczne, kalambury
 • „Mówimy językiem żyrafy”- zabawy i ćwiczenia wynikające z programu szkolenia "NVC - komunikacja bez przemocy",  modelowanie zachowań dzieci dotyczących:
             asertywności - umiejętne odmawianie
             wyrażania emocji: gniew, rozczarowanie, mówienie komplementu
 • W ramach realizacji NVC nauczyciele i rodzice mają dostęp do szkoleń (po zalogowaniu) na platformie (do końca grudnia 2023r.)
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, zgłaszania się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki
 • „Bajka dobra na wszystko” – systematyczne czytanie dzieciom ciekawych pozycji literatury dziecięcej, wdrażanie do słuchania bajek muzycznych i innych słuchowisk dziecięcych
 • „W wierszu i piosence słowa są zaklęte”- uczenie dzieci śpiewania piosenek, recytowania  rymowanek, wierszyków
 • „Emocje ukryte w bajkach” – kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Istota  myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu i złości.
 • Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej – zapoznanie ze sposobami   umożliwiającymi  porozumiewanie się osobom ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Zabawy w poszczególnych grupach.

 

Linia oddzielajaca tekst w kształcie ołówka

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstWartości w wychowaniu dziecka

 • Kreowanie działań i doświadczeń dzieci w duchu uniwersalnych wartości szacunku i poszanowania każdego człowieka (równowaga pomiędzy prawami dziecka, a jego obowiązkami)
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci(jasno wytyczone granice i cele)
 • Kontakt z seniorami z Domu Kombatanta - życzenia okolicznościowewzmacnianie więzi międzypokoleniowych, wdrażanie do opieki nadstarszymi ludźmi i pomaganie im w codziennym życiu
 • Prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych jako kształtowanie postawy uczciwej rywalizacji w trakcie ich trwania
 • Zorganizowanie wyjścia do teatru na spektakl dziecięcy
 • Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.
 • „Prawda, dobro i piękno w twórczych zabawach i wierszach Jana Brzechwy”: Systematyczne uczenie dzieci śpiewania piosenek i recytowania rymowanek, wierszyków np. „ Kwoka”, „Rozrzutny wróbel”, „Kłamczucha”, „Skarżypyta”, „Zoo”, „Na straganie”
 • Obchody „Dnia dobroci”,  np. plakat na światowy dzień dobroci, kalendarz dobrych uczynków, pudełko komplementów wg. pomysłów nauczycielek w grupach,  przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa, kulturalne odnoszenie się dzieci do siebie, rozwijanie postaw społeczno- moralnych
 • Rozwijanie u dzieci chęci poznawania ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
 • Kształtowanie umiejętności opanowania emocji, spontaniczne pomaganie innym, rozpoznawanie i wybieranie sposobów postępowania ukierunkowanych na czynienie dobra (pomoc, negocjacje, słuchanie innych)
 • Aktywności wspierające w odkrywaniu u siebie mocnych i słabych stron, kształtowanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych,  np. „Dzień kropki”, „Dzień kolorowych skarpetek - Dzień Zespołu Downa”, „Dzień niebieski - Dzień autyzmu”
 • Rozpoznawanie i właściwa ocena własnych zachowań, docenianie siebie i  innych ludzi za  pracę, postawę, osiągnięcia, sukcesy wprowadzenie lub kontynuacja systemu motywacyjnego np. tablica motywacyjna
 • Projekt „Koncertowy DOBRY gest” - Cel: pokazanie dzieciom wartości pomagania, angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach podejmowania wspólnych inicjatyw
 • Udział w akcji charytatywnej "Paczka inna niż wszystkie" - zbiórka darów dla hospicjum
 • Zabawy i aktywności sprzyjające budowaniu przyjaznego klimatu w grupie
 • Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia
 • "Co to znaczy być szlachetnym?" - wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci
 • "Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. zbieranie nakrętek, zbiórka żywności dla potrzebujących, zbiórka ubrań dla fundacji „Akogo?”, zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
 • Udział w akcji "Gorączka złota PCK" organizowanej przez PCK - zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na letni wypoczynek i wyprawki dla dzieci z ubogich rodzin
 • Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z uczniami ze szkolnego wolontariatu
 • Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności
 • Niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich, dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie
 • „Hej kolęda, kolęda” – spotkanie kolędowe wszystkich przedszkolaków -  kultywowanie świątecznych tradycji, przygotowanie ozdób choinkowych
 • Nagranie filmików z piosenkami i życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka -  wzmacnianie więzi rodzinnych
 • W grupie "Marynarzy" wysłanie do dziadków za pośrednictwem tradycyjnej poczty kartek z życzeniami
 • Prowadzenie zajęć poruszających temat róznorodności kulturowej, językowej, rasowej, niepełnosprawności - kształtowanie otwartości wobec innego dziecka pomimo jesgo różnic, trudności (starsze grupy)

 

Linia oddzielajaca tekst w kształcie ołówka

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekstZabawa podstawową aktywnością dziecka

 

 • „Zabawy naszych dziadków” – działania w grupach według innowacji pedagogicznej
 • „Z Kicią Kocia maluchy zamieniają się w zuchy” – przystąpienie do ogólnopolskiego programu wydawnictwa Bliżej Przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich
 • Zorganizowanie w grupach "Dnia Przedszkolaka" - zabawy integrujące z wykorzystaniem dawnych zabaw np. „Ciuciubabka”, „Karuzela”, „Kółko graniaste”, itp.
 • „Dary jesieni” - powitanie jesieni – warsztat z rodzicami połączony z powitaniem w przedszkolu i Pasowaniem na Przedszkolaka nowych dzieci w grupie "Żabek"
 • „Farma dyń” – wycieczka grupy „Marynarze” i „Rybki”
 • „Razem się bawimy – dobrze się czujemy” - Dzień Praw Dziecka – prowadzenie zabaw w grupach uświadamiających dzieciom rozumienie równowagi pomiędzy prawami dziecka, a jego obowiązkami
 • „Dzień pluszowego misia” -  zorganizowanie wycieczki młodszych grup do sali zabaw „Sensorysie”
 • Organizowanie w szatni wystaw prac plastycznych  dzieci, w tym prac inspirowanych muzyką, wykonanych różnorodnymi technikami
 • Systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych uświadamiających dzieciom poczucie ich ciała w przestrzeni: „Aerobik”, „Zumba”, elementy fitness terapeutycznego A. Chartanowicz, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy z Lwem Lolkiem, „Joga małych stópek” i innych
 • Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”
 • "Czytanie jest na topie”- zachęcanie do aktywnego czytania książeczek dzieci przyniesionych z domu – dzielenie się tym co jest im bliskie (zaproszenie do czytania dzieciom Rodziców np. w starszych grupach)
 • Koncerty umuzykalniające i przedstawienia teatralne według rocznego harmonogramu, korzystanie z zasobów internetu i możliwości tablicy multimedialnej
 • „Zabawka z niczego” –  przedszkolny konkurs dla dzieci i ich rodziców, na ciekawą zabawkę z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, materiałów z recyklingu  i innych
 • „Pływa, czy tonie?” - prowadzenie zabaw badawczych i eksperymentów w grupie - starszaki  zorganizowanie wycieczki do UW  z cyklu„Fizyczna karuzela” lub Centrum Nauki Kopernik
 • „Pamiętamy, bo kochamy” – przygotowywanie okolicznościowych upominków dla najbliższych z okazji "Dnia Babci i Dziadka", "Dnia Mamy i Taty"
 • „Wiosenne a ku ku” – powitanie wiosny – przedszkolna  zabawa terenowa w podchody
 • „Żonglowanie humorem” - Dzień Rodziny - piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

 

Linia oddzielajaca tekst w kształcie ołówka

 

Obszary - tematy do pracy wyznaczają kierunki polityki oświatowej państwa (tzw. priorytety) na dany rok szkolny oraz wnioski do pracy opracowane w podsumowaniu pracy przedszkola na zakończenie każdego roku szkolnego.

 

Linia oddzielajaca tekst w kształcie ołówka

 

BIERZEMY UDZIAŁ W ZBIÓRKACH I AKCJACH

(wszystkie zbiórki i akcje są zweryfikowane, przedszkole nie czerpie z nich rzadnych korzyści)

 

Logo akcji Tusz do paki 

"Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki" - kliknij logo akcji, aby dowiedzieć się więcej

Całoroczna akcja polega na zbiórce zużytych kartridży (tuszy) od drukarek, które wrzucamy do oznaczonego pudełka przy wejściu do przedszkola.

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

Logo akcji Pomaganie przez ubranie

 

  Głównym założeniem działalności „Pomaganie przez ubranie” jest wsparcie finansowe fundacji charytatywnych - kliknij logo akcji, aby dowiedzieć się więcej

Całoroczna akcja polega na zbiórce używanej odzieży w dobrym stanie, którą wrzucamy do oznaczonego pojemnika w pomieszczeniu z videodomofonem.

 

Niebieska linia oddzielająca tekst

 

 

"Gorączka złota PCK" - kliknij logo akcji, aby dowiedzieć się więcej

 Akcja polega na zbiórce złotych monet o nominale 1,2 i 5 groszy, które wrzucamy do oznaczonej skarbonki w szatni. Akcja trwa od momentu wystawiena skarbonki, do 24 maja 2024 r.

 

 

Opracowała Małgorzata Brzostowska