Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Co robimy w przedszkolu

 

W roku szkolnym 2022/2023

nasze działania będą skupiały się wokół trzech głównych tematów:

 

szczegółowe terminy aktywności związanych z realizacją projektów edukacyjnych, dni tematycznych, uroczystości przedszkolnych, konkursów będą pojawiały się w miesięcznym kalendarium w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

Jesteśmy razem - wartości w życiu przedszkolaka

 

Przygotowanie w grupach, omówienie i przypomnienie kodeksu przedszkolaka jako kreowanie działań i doświadczeń dzieci w duchu uniwersalnych wartości szacunku i poszanowania każdego człowieka

 

Zabawy i aktywności plastyczne z okazji Dnia Przedszkolaka

 

Powitanie jesieni – przygotowanie w grupach zabaw sensoplastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, przeprowadzenie zajęć  kulinarnych z wykorzystaniem darów jesieni

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka „Nie ma dzieci, są ludzie”   -  zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka, rozumienie równowagi pomiędzy prawami dziecka a jego obowiązkami

 

Pasowanie na przedszkolaka w grupie "Żabki" i "Delfinki"

 

„ Urodziny Polski”-  wspólne obchody 11 listopada, wykonanie tortu urodzinowego dla Polski, zajęcia kształtujące zachowania patriotyczne

GALERIA

 

Cykliczne prowadzenie z dziećmi zabaw i gier integrujących grupę, kształtujących umiejętności komunikacyjne i społeczne dzieci

„Dzień pluszowego misia” – zorganizowanie zabaw z wykorzystaniem ukochanej zabawki przyniesionej przez dzieci z domu

 

„Dzielić się z innymi jest fajne” – przygotowywanie okolicznościowych upominków dla najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty

 

Organizowanie w szatni wystaw prac plastycznych dzieciw tym prac inspirowanych muzyką, wykonanych różnorodnymi technikami

Światowy Dzień Zespołu Downa - Dzień kolorowych skarpetek - zabawy integrujące  grupy połączone z powitaniem wiosny.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - „Zaświeć na niebiesko” zabawy integrujące we wszystkich  grupach.

 

 

„Słuchanie przez czytanie”– codzienne czytanie dzieciom ciekawych pozycji literatury dziecięcej, wdrażanie do słuchania bajek muzycznych i innych słuchowisk dziecięcych, w tym aktywne czytanie, czytanie z muzyką w tle;

"Lubię książki” –czytanie książeczek dzieci przyniesionych z domu – dzielenie się tym co jest im bliskie

 

Ustalenie stałej pory odpoczynku w każdej grupie– wdrażanie dzieci do świadomego odpoczynku (wyciszenie, ćw. oddechowe, relaksacja, wizualizacje, „wierszyki masażyki”)

 

„Zabawy naszych dziadków” – wplatanie w codzienne aktywności dzieci zabaw dawnych np. „Ciuciubabka”, „Lisek”, „Mam chusteczkę haftowaną..”, „Jaworowi ludzie” itp.

Koncerty umuzykalniające i przedstawienia teatralne 

 

„Zosia samosia” – zabawy rozwijające samodzielność i dające dzieciom poczucie własnej wartości

 

Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych z rodzicami – kultywowanie świątecznych tradycji, wzmacnianie więzi rodzinnych

 

Jesteśmy odpowiedzialni - opiekowanie się roślinami w sali, dokarmianie ptaków zimą, pełnienie dyżurów (w najstarszej grupie)

Prowadzenie zajęć poruszających temat różnorodności kulturowej, językowej, rasowej, niepełnosprawności - kształtowanie postawy otwartości wobec innego dziecka pomimo jego różnic, trudności (w grupie "Marynarzy")

Darmowe grafiki wektorowe Włączenie

Udział w akcjach charytatywnych zbierania: nakrętek, zużytych baterii,  odzieży (szczegóły akcji - kliknij logo) , zużytych kartridży do drukarek (szczegóły akcji - kliknij logo), karmy dla psów

     

 

 

„Bezpieczne multimedia”

 

Realizacja programu edukacyjnego "Necio.Pl - Poznajemy Internet" prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (kliknij w logo, aby dowiedzieć się więcej)

 

 

Warsztaty z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

 

Akcja "Wyjdź na dwór" - przedszkolny konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców na zdjęcie z ciekawych aktywności na powietrzu

Realizacja programu profilaktycznego "Odłącz się, połącz się - realnie odpowiedzialni" uświadamiającegoszkodliwość nadmiernego korzystania z ekranów (kliknij w logo, aby dowiedzieć się więcej)

 

Przeprowadzenie za pośrednictwem strony internetowej przedszkola i tablic informacyjnych w szatni,  kampanii informacyjnej dla rodziców o szkodliwości nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych, promującej aktywności na powietrzu i zabawy rodzinne

 

Realizacja programu Fundacji Veolia Polska i Fundacji V4Sport "Zdrowie i integracja" mającego na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców uczęszczających do przedszkola (kliknij w logo, aby dowiedzieć się więcej)

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej

Wspieranie najmłodszych przedszkolaków w rozwijaniu umiejętności samoobsługowych, stwarzanie sytuacji nabywaniu nowych umiejętności i doskonalenia już osiągniętych, z uwzględnieniem możliwości dzieci (edukacja ku samodzielności -wspieranie działań dziecka i stopniowe wycofywanie się z pomocy dorosłego, zachęcanie do własnych działań)

Organizowanie spacerów w najbliższej okolicy przedszkola

 

Uczenie /rozwijanie umiejętności: mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i dokładności ich wykonywania, kontrolowanie i sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, prawidłowego wycierania nosa chusteczką higieniczną, umiejętnego i kulturalnego jedzenia, posługiwania się sztućcami oraz picia z kubeczka/szklanki, wkładania i zdejmowania kapci i butów, odnoszenia zabawek na ich stałe miejsca, umiejętność sprzątania, nauka samodzielnego ubierania się,- potrafię sam założyć kapcie i buty itp., nauka posługiwania się przyborami plastycznymi

 

Włączanie dzieci w prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym: grabienie liści, zbieranie szyszek, przenoszenie/przewożenie zebranych rzeczy w wyznaczone miejsce, wyrywanie chwastów, zbieranie plonów warzywno-owocowych, kopanie/sadzenie roślin

 

Włączanie zabaw ruchowo-muzyczno-plastycznych z elementami systemu "Edukacji przez ruch" D. Dziamskiej,  który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu do uaktywnienie zmysłów, dzięki którym dzieci poznają otaczający świat

 

Prezentowanie dzieciom różnych form aktywnej zabawy w sali i na powietrzu
 
 
Realizacja programu profilaktycznego"Więcej wiem, mniej choruję" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (szczegóły akcji - kliknij logo)
 
 
 
Udział w akcji Zdrowo i Sportowo organizowanej przez Kids&Sport - dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, kształtowanie nawyku dbania o higienę i zdrowie (szczegóły akcji - kliknij logo)
 
 
 
 
Organizowanie zabaw sensoplastycznych, wielozmysłowych doskonalących motorykę dużą i małą
 
 
 
Zajęcia z elementami terapii ręki doskonalących umiejętności manualne, przygotowujące rękę do nauki pisania (w najstarszej grupie)
 
 
Udział  w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków - promowanie aktywności ruchowej jako doskonałej zabawy z elementami współzawodnictwa
 
 
Realizacja programu Fundacji Veolia Polska i Fundacji V4Sport "Zdrowie i integracja"
 
 
 
Systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych uświadamiających dzieciom poczucie ich ciała w przestrzeni
(„Aerobik”, „Zumba”, elementy fitnessu terapeutycznego A. Chartanowicz, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy z Lwem Lolkiem, „Joga małych stópek” )
„Wiosna na sportowo” - promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, zorganizowanie toru przeszkód w ogrodzie przedszkolnym