Kontrast
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Menu
Strona głowna  /  PROJEKT UNIJNY
PROJEKT UNIJNY

 

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2 uczestniczy w projekcie

PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie”.

 

 

 

Projekt,  jest realizowany w ramach Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W ramach projektu unijnego dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne.

 

 

Zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami

 

zajęcia specjalistyczne stymulujące aparat mowy z wykorzystaniem TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)

 

zajęcia specjalistyczne stymulujące percepcję wzrokowo-słuchową z wykorzystaniem TIK

 

zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój kinestetyczno-ruchowy z wykorzystaniem TIK.

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów rozwojowych lub/i edukacyjnych

 

 

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

cel: rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych niezbędnych do funkcjonowania w grupie

 

zajęcia terapeutyczne: bajkoterapia;

cel: rozbudzanie własnej wartości, przezwyciężanie sytuacji trudnych, przełamywanie fobii, eliminacja stresu

 

zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia

cel: rozwijanie samowiedzy i budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć i przeżyć

 

zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: zajęcia relaksacyjne z elementami dramy

cel: wyciszenie zachowań niepożądanych, relaksacja, redukcja nadpobudliwości.
W trakcie zajęć zastosowanie w formie zabawowej ćwiczeń oddechowych, odprężających, relaksacyjnych, elementów dramy. Zajęcia korygują deficyty wynikające z zaburzenia uwagi i koncentracji, stresu, nadpobudliwości, napięcia psychicznego, lęków.

 

 

 

 Regulamin udziału w projekcie

 

Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa dziecko

 

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu

 

Załącznik 3 Oświadczenia - kryteria premiujące

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-19