Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

DOKUMENTY PROCEDURY

DOKUMENTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

(kliknij w tytuł dokumentu)

 

niebieska strzałka wskazująca tytuł dokumentuPROCEDURY DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA DZIECI w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr w Warszawie

(już wkrótce, obecnie w trakcie aktualizacji)

 

niebieska strzałka wskazująca tytuł dokumentuPROCEDURY EWAKUACJI w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr w Warszawie

(już wkrótce)

 

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

(kliknij w tytuł dokumentu)

 

 

Dokumenty można pobrać w dwóch formatach:

Piktogram - symbol dokumentu w formacie WORDword - dokument można edytować (wypełnić) na komputerze

Piktogram oznaczający dokument w formacie PDFPDF - dokument do wydruku

 

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

Piktogram - symbol dokumentu w formacie WORDKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- obowiązkowy dokument dotyczący przetwarzania i przechowywania danych osobowych dziecka, do złożenia u wychowawcy grupy

Piktogram oznaczający dokument w formacie PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- obowiązkowy dokument dotyczący przetwarzania i przechowywania danych osobowych dziecka, do złożenia u wychowawcy grupy

 

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

Piktogram oznaczający dokument w formacie PDFformularz "Informacje o dziecku"

- obowiązkowy dokument dotyczący danych kontaktowych rodziców/opiekunów dziecka oraz istotnych informacji o dziecku, do złożenia u wychowawcy grupy

Piktogram - symbol dokumentu w formacie WORDformularz "Informacje o dziecku"

- obowiązkowy dokument dotyczący danych kontaktowych rodziców/opiekunów dziecka oraz istotnych informacji o dziecku, do złożenia u wychowawcy grupy

 

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

Piktogram oznaczający dokument w formacie PDFUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

- obowiązkowy dokument upoważniający wyznaczone osoby do odbioru dziecka z przedszkola, do złożenia u wychowawcy grupy

Piktogram - symbol dokumentu w formacie WORDUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

- obowiązkowy dokument upoważniający wyznaczone osoby do odbioru dziecka z przedszkola, do złożenia u wychowawcy grupy

 

 

Wychowawca grupy przechowuje dokumenty w sali przedszkolnej.

Upoważnienia do odbioru dziecka udostępniane są nauczycielowi pełniącemu dyżur popołudniowy, który przekazuje dzieci osobie odbierającej.

Osoba nieupoważniona nie może odebrać dziecka.

Prosimy na bieżąco aktualizować dokumenty.