Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

DOKUMENTY PROCEDURY

 

 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z UAKTUALNIONYMI PROCEDURAMI,
 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  kliknij

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia: (proszę kliknąć w tytuł)

 

 

Oświadczenie rodzica w związku z pandemią COVID-19

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

formularz "Informacje o dziecku"

formularz "Informacje o dziecku"

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola