Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Organizacja 2022-23

 
ROK SZKOLNY 2022/2023
 
 
Zgodnie z zasadami organizacji pracy przedszkoli ustalonymi
przez Biuro Edukacji

Przedszkole nr 345
pracuje w godzinach 
  7.00 - 17.00.
 
 


 Prosimy o przyprowadzanie pociech najpóźniej do godziny 8:25 i zgłaszanie spóźnień oraz punktualne odbieranie.

Nieobecności dziecka uprawniające od odpisu dziennej stawki żywieniowej zgłaszamy do godz. 9.00

 

Zgłaszanie nieobecności:

telefonicznie: 22 664 87 58 wew. 22  (dyżurka przedszkola)

mailowo: stolowka345@zsp2.pl  lub   sekretariat@przedszkole345.waw.pl

 
 
 
MÓJ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU klik
 
 
 


 

Dyżur poranny:
Od godz. 7:00  dzieci z całego przedszkola zbierają się w grupie " Żabek"
 w sali  nr 1 .
              

  Dyżur popołudniowy:

Po zakończeniu pracy grup dzieci przechodzą ponownie do grupy "Żabek" w sali nr 1 
i  tam bawią się do godz. 17.00.
 
Organizacja dyżurów może zmieniać się w zależności od potrzeb placówki.
 
 
 

 

Sala nr 1 (Grupa 1)

 

"ŻABKI"

 

Grupa ogólnodostępna dzieci 3-letnich pracuje w godzinach: 7.00-17.00

 
 Nauczycielki prowadzące:
 
Marta Dwórznik
dworznik.marta@office.zsp2.pl 
 
Katarzyna Czarnowska
 

czarnowska.katarzyna@office.zsp2.pl  

 
Pomoc nauczyciela: Maria Głogosz
 
 
 Pani woźna: 
 
 
 

 

Sala nr 2 (Grupa 2)

 

"DELFINKI"

          
Grupa integracyjna dzieci 3-4-letnich pracuje w godzinach 8.10-16.30 
 
     
Nauczycielki prowadzące:
 
Kazimiera Kowalska
kowalska.kazimiera@office.zsp2.pl  
 
Jadwiga Nowak
 
Nauczyciel współorganizujący :
Ewa Bilska
bilska.ewa@office.zsp2.pl  
Pomoc nauczyciela: Wanda Tomiak
 
 Pani woźna:  Małgorzata Pomaska
 
      
 
 
 
Sala nr 3 (Grupa 3)
 

"RYBKI" 

Grupa ogólnodostępna dzieci 4-letnich pracuje w godzinach:7.50-15.40

   

Nauczycielki prowadzące: 
   
Elżbieta Niewiarowska
   niewiarowska.elzbieta@office.zsp2.pl  
 
Ewa Czarnecka
  czarnecka.ewa@office.zsp2.pl  

 

 Pani woźna: Monika Balik
 

 

          Sala nr 4 (Grupa 4)       

             

"MARYNARZE"
Grupa integracyjna dzieci 5-letnich pracuje w godzinach: 8.10-16.00
   
 
Nauczyciel prowadzący:
 
Magdalena Burkiewicz
burkiewicz.magdalena@office.zsp2.pl  
 
 
Nauczyciel współorganizujący :
 
Małgorzata Brzostowska
  brzostowska.malgorzata@office.zsp2.pl  
 
 
Pani woźna: Teresa Pytlasińska
 
 
 
 
 

    

kontakt  SPECJALIŚCI - kliknij

 

Dla rodziców dzieci, które mają zajęcia rewalidacyjne, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, WWR