Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Dyżur wakacyjny

 
Ruchomy obrazek morze i żaglówki
 

 

UWAGA RODZICE

DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR LETNI !

 

POTWIERDZENIEM WOLI ZAPISU JEST WNIESIENIE OPŁATY ZA ŻYWIENIE W OKRESIE DYŻURU DO DNIA 24 MAJA!

W TYTULE NALEŻY NAPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, OKRES POBYTU W PLACÓWCE

STAWKA DZIENNA: 14,00 ZŁ. X 15 DNI = 210,00 ZŁ

BANK HANDLOWY S.A. w WARSZAWIE

NUMER KONTA: 71 1030 1508 0000 0005 5094 9091

 
 
 
 
 
Nasze przedszkole pracuje podczas wakacji
od 1 do 19 lipca 2024 r.
 
ZAPISY OD 3 KWIETNIA
OD GODZ. 12.00
 
 
W czasie dyżuru wakacyjnego realizowane są zajęcia opiekuńcze.
Nie odbywają się zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).
Wszystkie grupy przedszkolne są ogólnodostępne, nie fukcjonuje grupa integracyjna.
 
 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst EDUKACJA.UM.WARSZAWA.PL

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW (od 3 kwietnia, godz. 12.00)

Wykaz osób do kontaktu - opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy - wakacje 2024

Informacja dla rodziców

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic
w godz. 8.00 -16.00:

Bemowo

przedszkola i oddziały przedszkolne w SP: Katarzyna Nizińska, tel. 22 44 37 638

przedszkola i oddziały przedszkolne w SP: Andrzej Szulik, tel. 22 44 37 799

 

Zapisy na dyżur wakacyjny

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

  • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych  korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
  • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu
lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00

Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

10 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

 w przedszkolu lub szkole, do której  dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja

Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

28 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

 w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca

29 maja, od godz. 14.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00

Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.

Od 6 czerwca do 11 czerwca

Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

12 czerwca, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.

13 czerwca, od godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst Terminy dyżurów Przedszkola - wakacje 2024 (pdf)

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  Terminy dyżurów Oddziały Przedszkolne - wakacje 20234(pdf)

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst Zasady_zapisów_na_opiekę_wakacyjną_2024

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst harmonogram dla rodziców - zapisy - opieka wakacyjna

 

 

 
BARDZO PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W BIDONY LUB PODPISANE BUTELKI!