Kontrast
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Menu
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny
 
 
 
 
Nasze przedszkole pracuje podczas wakacji
od 25 lipca do 12 sierpnia 2022 r.
 
 
W czasie dyżuru wakacyjnego realizowane są zajęcia opiekuńcze.
Nie odbywają się zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).
Wszystkie grupy przedszkolne są ogólnodostępne, nie fukcjonuje grupa integracyjna.
 
 
 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

EDUKACJA.UM.WARSZAWA.PL

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW (od 4 kwietnia, godz. 12.00)

 

 

 

Terminy dyżurów Przedszkola - wakacje 2022 (pdf)

Terminy dyżurów Oddziały Przedszkolne - wakacje 2022 (pdf)

Zasady_zapisów_na_opiekę_wakacyjną_2022

Zasady_zapisów_na_opiekę_wakacyjną_2022

harmonogram dla rodziców - zapisy - opieka wakacyjna

 

 

 

           
  Terminy dyżurów przedszkoli
prowadzonych przez m.st. Warszawę w lipcu i sierpniu 2022 r.
I TURNUS  4 lipca – 22 lipca
  II TURNUS 25 lipca – 12 sierpnia
  III TURNUS 16 sierpnia – 31 sierpnia
L.p. Dzielnica Przedszkole Adres Termin dyżuru w 2022 r. Uwagi
1 Bemowo Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 435 ul. Bolkowska 4  4 lipca – 22 lipca  
2 Bemowo Przedszkole nr 205 ul. K. Irzykowskiego 1  4 lipca – 22 lipca  
3 Bemowo Przedszkole nr 216 ul. M. E. Andriollego 1  4 lipca – 22 lipca  
4 Bemowo Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a   4 lipca – 22 lipca  
5 Bemowo Przedszkole nr 381 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. S. Szobera 1/3  4 lipca – 22 lipca  
6 Bemowo Przedszkole nr 336  ul. Siemiatycka 2 25 lipca – 12 sierpnia Z powodu przenosin Przedszkola nr 336  do innego budynku, dzieci z Przedszkola nr 336 będą miały dyżur wakacyjny                                   w Przedszkolu nr 75 ul. Rozłógi 4a 
6 Bemowo Przedszkole nr 402 ul. R. Bailly 11  4 lipca – 22 lipca  
7 Bemowo Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17  4 lipca – 22 lipca  
8 Bemowo Przedszkole nr 435 ul. gen. T. Pełczyńskiego 24  4 lipca – 22 lipca  
9 Bemowo Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 25 lipca – 12 sierpnia  
10 Bemowo Przedszkole nr 222 ul. K. Wyki 17 25 lipca – 12 sierpnia  
11 Bemowo Przedszkole nr 320     ul. Cokołowa 2  25 lipca – 12 sierpnia  
12 Bemowo Przedszkole nr 371 ul. S. Lencewicza 5 25 lipca – 12 sierpnia  
13 Bemowo Przedszkole nr 389 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 25 lipca – 12 sierpnia  
14 Bemowo Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi                       nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. mjr H. Sucharskiego 1a  25 lipca – 12 sierpnia  
15 Bemowo Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 319 ul. A. Krzywoń 3 25 lipca – 12 sierpnia Z powodu remontu budynku  LXXVIII LO dzieci  z oddziałów przedszkolnych PP nr 319 będą miały dyżur wakacyjny w P nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 
16 Bemowo Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. W. Czumy 6 16 sierpnia – 31 sierpnia  
17 Bemowo Przedszkole nr 215 ul. E. Szwankowskiego 3  16 sierpnia – 31 sierpnia  
18 Bemowo Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 16 sierpnia – 31 sierpnia  
19 Bemowo Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska 19 16 sierpnia – 31 sierpnia  
20 Bemowo Przedszkole nr 390 ul. Secemińska 1 16 sierpnia – 31 sierpnia  
21 Bemowo Przedszkole nr 406 ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8  16 sierpnia – 31 sierpnia  
22 Bemowo Przedszkole nr 415 ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 16 sierpnia – 31 sierpnia  

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.
 

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
 

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

30 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
 

Zapisy na wolne miejsca
 

31 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 

od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
 

od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
 

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
 

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

Turnus Terminy do zadeklarowania w systemie Okres
  1. 4 lipca – 8 lipca
I TURNUS 2. 11 lipca – 15 lipca
  3. 18 lipca -22 lipca
  1. 25 lipca – 29 lipca
II TURNUS 2. 1 sierpnia - 5 sierpnia
  3. 8 sierpnia – 12 sierpnia
  1. 16 sierpnia – 19 sierpnia
III TURNUS 2. 22 sierpnia – 26 sierpnia
  3. 29 sierpnia – 31 sierpnia

 

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieciz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystająz utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;
   
 2. Rodzice dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
   
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie:
 4. uzupełniają dane dziecka,
 5. wskazują: turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusóww kolejności od najbardziej preferowanego,
 6. zapisują wniosek w systemie i podpisują profilem zaufanym – przy tej formie podpisu rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku,
 7. pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
 8. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z systemu elektronicznego:pobierają wniosek w przedszkolu/szkole wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 9. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 3. wnioski dotyczące rodzeństw,
 4. miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 5. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:
 7.  wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
   o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkoły
  i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
  o finansowaniu posiłków przez OPS.

 

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie
  z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 
 
 
 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-11