Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE

DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR LETNI !

POTWIERDZENIEM WOLI ZAPISU JEST WNIESIENIE OPŁATY ZA ŻYWIENIE W OKRESIE DYŻURU
DO DNIA 24 MAJA!

W TYTULE NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ TERMIN DYŻURU, JEŻELI JEST KRÓTSZY NIŻ 15 DNI.

STAWKA DZIENNA: 14,00 ZŁ.

NUMER KONTA: 71 1030 1508 0000 0005 5094 9091

 

 
 
 
Nasze przedszkole pracuje podczas wakacji
od 3 do 21 lipca 2023 r.
 
ZAPISY OD 4 KWIETNIA
OD GODZ. 12.00
 
 
 
 
 
W czasie dyżuru wakacyjnego realizowane są zajęcia opiekuńcze.
Nie odbywają się zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).
Wszystkie grupy przedszkolne są ogólnodostępne, nie fukcjonuje grupa integracyjna.
 
 
BARDZO PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W BIDONY LUB PODPISANE BUTELKI!
 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

EDUKACJA.UM.WARSZAWA.PL

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW (od 4 kwietnia, godz. 12.00)

 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.
 

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
 

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

29 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
 

Zapisy na wolne miejsca
 

30 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 

od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
 

od 6 czerwca do 9 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
 

12 czerwca od 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
 

13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

 

Terminy dyżurów Przedszkola - wakacje 2023 (pdf)

Terminy dyżurów Oddziały Przedszkolne - wakacje 2023 (pdf)

Zasady_zapisów_na_opiekę_wakacyjną_2023

harmonogram dla rodziców - zapisy - opieka wakacyjna