Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Opłaty

 

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY WNOSIĆ PRZELEWEM

 

ZA  MIESIĄC  LISTOPAD  OD  1  DO  3  WŁĄCZNIE!

ZACHOWANIE  TERMINU  WPŁAT  POZWOLI  NA  WŁAŚCIWE  ICH  ZAKSIĘGOWANIE!

DZIĘKUJEMY!

 

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ: NAZWISKO, IMIĘ I GRUPĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO

(można wpisać numer sali: 1 - Żabki, 2 - Delfinki, 3 - Rybki, 4 - Marynarze)

 

 

BANK HANDLOWY S.A. w WARSZAWIE

NUMER KONTA: 71 1030 1508 0000 0005 5094 9091

 

  

Pełna stawka żywieniowa za listopad wynosi:  294,00 zł(21 dni x 14,00zł) 

 

 

WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŻYWIENIE PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES:

 

 

stolowka345@zsp2.pl

LUB TELEFONICZNIE (22) 664-92-46 wew. 24 do Pani Wioletty Grzymała

 

 

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi: 14,00zł.

(śniadanie – 2,50 zł., obiad – 9,00 zł., podwieczorek – 2,50 zł.)

Nieobecności dziecka uprawniające od odpisu dziennej stawki żywieniowej zgłaszamy do godz. 9.00

Zgłaszanie nieobecności:

telefonicznie: 22 664 87 58 wew. 22  (dyżurka przedszkola)

mailowo: stolowka345@zsp2.pl  lub   sekretariat@przedszkole345.waw.pl

 

 

Zwolnienia z opłat za żywienie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej dla dzielnicy Bemowo: ul. Rozłogi 18, tel. (22) 487-13-00.

 

 

Pozostałe opłaty ( Rada Rodziców) naliczane są indywidualnie, zgodnie z oświadczeniami rodziców / opiekunów dzieci.

 

  Opłat za Radę Rodziców

(zadeklarowana kwota + 2 zł. za wodę) można dokonywać  przelewem na konto:

 

   PLUS BANK  02 1680 1248 0000 3000 1471 0069

 

  TYTUŁEM: RR - imię i nazwisko dziecka

 

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 maja 2017roku Rady m. st. Warszawy nr XLIX/1205/2017 obowiązującą od 1 września 2017 r.:

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą usługi bezpłatnie przez cały czas obecności dziecka w placówce!