Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Dzień w przedszkolu

 

Mój dzień w przedszkolu

 

7.00 DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKI - OTWARCIE PRZEDSZKOLA

  bawię się w kącikach zainteresowań i edukacyjnych

  uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych, działalności plastyczno-manipulacyjnej lub ćwiczeniach artykulacyjno - oddechowych

  pracuję indywidualnie z nauczycielem

 

8.10-8.30 ZABAWY Z GRUPĄ - POWITANIE W KRĘGU

  jestem aktywny: zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, przy muzyce

  zabawy z kalendarzem, wspólnie planujemy nasz dzień w przedszkolu

  przygotowuję się do śniadania - samodzielnie wykonuję czynności higieniczne

 

8.30 ŚNIADANIE, czynności higieniczne

 

9.00 ZABAWA I EDUKACJA - ZAJĘCIA PLANOWE W GRUPIE

  uczestniczę w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela (realizacja tematów wynikających z programu wychowania przedszkolnego, podstawy programowej)

  realizuję różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę, doskonalących moje umiejętności.

  uczestniczę w aktywności twórczej o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.

  czas zajęć uzależniony jest od wieku dzieci.

    

10.00-10.10 DRUGIE ŚNIADANIE

 

10.10 - 11.50 ZABAWA I RUCH

  bawię się z kolegami tak jak lubię

  jestem aktywny ruchowo: uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych, korzystam ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego w ogrodzie

  prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku

  gdy pada deszcz bawię się w sali lub na holu z wykorzystaniem sprzętu sportowego, uczestniczę w grach i zabawach zespołowych

  słucham tekstów literackich czytanych przez nauczycielkę

  gdy potrzebuję pracuję indywidualnie z nauczycielką

 

11.50 - 12.00

  przygotowuję się do obiadu (doskonalę umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych)

 

12.00-12.30  OBIAD, czynności higieniczne

 

12.30-14.00 RELAKS

  w grupie dzieci 3-letnich i 4-letnich poobiednia drzemka

W grupach starszych 5-6 latków:

  mogę się zdrzemnąć gdy mam ochotę

  słucham bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela

  słucham nagrań płytowych i słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej

  uczestniczę w zajęciach indywidualnych

  bawię się według swoich zainteresowań

  aktywnie spędzam czas podczas pobytu na powietrzu

 

14.00-14.30/14.15-14.45 PODWIECZOREK

15.00 AKTYWNE POPOŁUDNIE

  podejmuję aktywność własną - organizuję zabawy indywidualne z kolegami

  z nauczycielką podejmuję zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe ze śpiewem, taneczne

  bawię się tekstem literackim , prezentuję własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych

  słucham czytanych przez nauczycielkę książek, oglądam i poznaję książki oraz czasopisma

  uczestniczę w zajęciach dodatkowych

  pracuję indywidualnie z nauczycielem

  uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

  dokonuje podsumowania dnia i planuję działania na następny

  aktywnie spędzam czas w ogrodzie przedszkolnym korzystając za sprzętu sportowego/zabawek

  żegnam się z nauczycielką wychodząc do domu

 

17.00 ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE - DO ZOBACZENIA