Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Dzień w przedszkolu

 

Mój dzień w przedszkolu

 

 

7.00 DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKI - OTWARCIE PRZEDSZKOLA

 

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  bawię się w kącikach zainteresowań i edukacyjnych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych, działalności plastyczno-manipulacyjnej lub ćwiczeniach artykulacyjno - oddechowych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  pracuję indywidualnie z nauczycielem

 

8.10-8.30 ZABAWY Z GRUPĄ - POWITANIE W KRĘGU

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  jestem aktywny: zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, przy muzyce

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  zabawy z kalendarzem, wspólnie planujemy nasz dzień w przedszkolu

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  przygotowuję się do śniadania - samodzielnie wykonuję czynności higieniczne

 

8.30 ŚNIADANIE, czynności higieniczne

 

9.00 ZABAWA I EDUKACJA - ZAJĘCIA PLANOWE W GRUPIE

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczestniczę w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela (realizacja tematów wynikających z programu wychowania przedszkolnego, podstawy programowej)

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  realizuję różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę, doskonalących moje umiejętności.

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczestniczę w aktywności twórczej o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  czas zajęć uzależniony jest od wieku dzieci.

    

10.00-10.10 DRUGIE ŚNIADANIE

 

10.10 - 11.50 ZABAWA I RUCH

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  bawię się z kolegami tak jak lubię

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  jestem aktywny ruchowo: uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych, korzystam ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego w ogrodzie

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  gdy pada deszcz bawię się w sali lub na holu z wykorzystaniem sprzętu sportowego, uczestniczę w grach i zabawach zespołowych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  słucham tekstów literackich czytanych przez nauczycielkę

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  gdy potrzebuję pracuję indywidualnie z nauczycielką

 

11.50 - 12.00

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  przygotowuję się do obiadu (doskonalę umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych)

 

12.00-12.30  OBIAD, czynności higieniczne

 

12.30-14.00 RELAKS

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  w grupie dzieci 3-letnich i 4-letnich poobiednia drzemka

W grupach starszych 5-6 latków:

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  mogę się zdrzemnąć gdy mam ochotę

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  słucham bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  słucham nagrań płytowych i słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczestniczę w zajęciach indywidualnych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  bawię się według swoich zainteresowań

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  aktywnie spędzam czas podczas pobytu na powietrzu

 

14.00-14.30/14.15-14.45 PODWIECZOREK

 

15.00 AKTYWNE POPOŁUDNIE

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  podejmuję aktywność własną - organizuję zabawy indywidualne z kolegami

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  z nauczycielką podejmuję zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe ze śpiewem, taneczne

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  bawię się tekstem literackim , prezentuję własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  słucham czytanych przez nauczycielkę książek, oglądam i poznaję książki oraz czasopisma

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczestniczę w zajęciach dodatkowych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  pracuję indywidualnie z nauczycielem

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  dokonuje podsumowania dnia i planuję działania na następny

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  aktywnie spędzam czas w ogrodzie przedszkolnym korzystając za sprzętu sportowego/zabawek

Niebieska strzałka w prawo wskazująca tekst  żegnam się z nauczycielką wychodząc do domu

 

17.00 ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE - DO ZOBACZENIA