Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2


Galeria

 

Szanowni Państwo,

        Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 dokładają wielu starań mających na celu ochronę należnych praw Państwa dzieci, w tym również prawa do ochrony ich wizerunku. Również Rodziców, Opiekunów prawnych naszych podopiecznych namawiamy do należytej staranności w tej kwestii.

        Przypominamy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) sytuacje rozpowszechniania wizerunku (również wizerunku Dzieci) wymagają zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, a w przypadku Dzieci – zgody ich Rodziców lub Opiekunów prawnych. Zatem przypadki, w których Rodzice utrwalają aparatami fotograficznymi, kamerami czy telefonami komórkowymi (nawet przypadkiem) obok wizerunku swojego Dziecka, również wizerunki innych uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a następnie rozpowszechniają zrobione zdjęcia lub filmy w Internecie, np. za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, NK, Picasa, itp.) wymagają uzyskania zezwolenia osoby na nim przedstawionej lub zezwolenia rodzica, prawnego opiekuna dziecka.

       Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, za rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 nie ponosi odpowiedzialności.

Namawiamy więc Rodziców do poszanowania naszych wzajemnych praw.

                                                                                   Dyrektor ZSP Nr 2

 

 

Przeglądanie galerii w przeglądarce FireFox
umożliwia płynne przesuwanie zdjęć

 

 

 

Robimy kartki świąteczne na aukcję charytatywną z Miss Earth, panią Aleksandrą Szczęsną
 Dziś w Naszym Przedszkolu mieliśmy niezwykłego gościa:) Była u Nas Miss Earth, pani Aleksandra Szczęsna. Opowiedziała nam, czym zajmuje się Miss, jak zostać Miss. Pokazała nam również, jak wyglądają prawdziwe szarfy, korona. Razem z Nami zrobiła Kartę Świąteczną, którą można będzie zakupić na aukcji charytatywnej organizowanej w Szkole Podstawowej Nr 301 tuż przed Świętami. Dochód ze sprzedaży kartki zasili akcję wspierającą leczenia naszych byłych podopiecznych- Macka i Wiktorii.
 
 
 
Dziękujemy pani Aleksandro za czas poświęcony na odwiedziny