Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Konkurs przedszkolny Zabawka z niczego

16 dni temu


Regulamin konkursu „ZABAWKA Z NICZEGO”

 

1.      Celem konkursu jest aktywne spędzanie czasu z dziećmi a także propagowanie segregacji śmieci i ich ponownego użycia.

2.      W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola nr 345 w Warszawie z ich rodzicami.

3.      Jeden przedszkolak może dostarczyć jedną pracę konkursową.

4.      Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, pod warunkiem, że efektem będzie zabawka przestrzenna, można się nią będzie bezpiecznie bawić- unikamy ostrych krawędzi, drucików, szkieł, baterii itp.

5.      Praca konkursowa nie może przekraczać wymiarów 40 cm wysokości, 40 cm długości, 25 cm szerokości.

6.      Materiały użyte w całości do wykonania pracy musza pochodzić z tzw. surowców  recyclingowych - papier, plastik, metal ale również ubrania itp.

7.      Podpisane prace prosimy dostarczyć do nauczycielek - z gr I (ŻABKI) w terminie do 24. XI. 2023 r.

8.      Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.

9.      Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Czarnecka, Katarzyna Czarnowska, Marta Dwórznik.

10.    Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a najlepsze najbardziej pomysłowe prace nagrody.

11.    Ogłoszenie wyników odbędzie się 28. XI. 2023 r.

12.    Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek oraz tytuł pracy).

13.    Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica  w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika na stronie internetowej przedszkola.