Kontrast
To takie proste!
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

Opłaty za żywienie dzieci będą zbierane w dniach:

 

 

 

ZE WZGLĘDU NA STAN PANDEMII OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NALEŻY WNOSIĆ TYLKO PRZELEWEM

 

BANK HANDLOWY S.A. w WARSZAWIE

NUMER KONTA: 71 1030 1508 0000 0005 5094 9091

 

 

 

 

 

 

 

 5 MARCA  W GODZ. 15.00-17.00 

 

       6 MARCA W GODZ. 7.00-9.00            

Jest możliwość płatności za żywienie przelewem (od października 2019). Należy wypełnić deklarację (druki pod videofonem) i przekazać nauczycielkom w grupie.

 

Pełna stawka żywieniowa za marzec: 253,00 zł(22 dni x 11,50zł) 

 

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi: 11,50zł.

(śniadanie – 2,70 zł., obiad – 6,50 zł., podwieczorek – 2,30 zł.)

 

zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

z dnia 20 sierpnia 2019r.

Nieobecności dziecka uprawniające od odpisu dziennej stawki żywieniowej zgłaszamy do godz. 9.00

Zgłaszanie nieobecności:

telefonicznie: 22 664 87 58 wew. 22  (dyżurka przedszkola)

mailowo: stolowka345@zsp2.pl  lub   sekretariat@przedszkole345.waw.pl

 

 

Zwolnienia z opłat za żywienie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej dla dzielnicy Bemowo: ul. Rozłogi 18, tel. (22) 487-13-00.

 

 

Pozostałe opłaty ( Rada Rodziców) naliczane są indywidualnie, zgodnie z oświadczeniami rodziców / opiekunów dzieci.

 

  Opłat za Radę Rodziców (zadeklarowana kwota + 1 zł. za wodę) można dokonywać  przelewem na konto:

 

   PLUS BANK  02 1680 1248 0000 3000 1471 0069

 

  TYTUŁEM: RR - imię i nazwisko dziecka

 

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 maja 2017roku Rady m. st. Warszawy nr XLIX/1205/2017 obowiązującą od 1 września 2017 r.:

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą usługi bezpłatnie przez cały czas obecności dziecka w placówce!

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-02